top of page

MARKBEREDNING

Alla stugor:

Innan du installerar din produkt måste du bestämma var byggnaden ska stå och bestämma vilken typ av fundament som som är bäst för dig. 

Lämpliga ytor för en grillkåta, paviljong mm, är till exempel betong, trägolv/impregnerad terrass eller singelbädd med rätt fuktspärr och dränering.

Vid singelbädd, glöm då inte markduken.

Det är viktigt att grunden är korrekt gjord och jämn för ett bra slutresultat.

Bastutunnor behöver du säkerställa att marken är i våg samt att den är hårdpackad. 

 

Stugor som utrustas med grill:

När du förbereder marken för din grillstuga måste du monterar in tilluftsrör för ventilation av grillen.

Detta görs genom att du gräver ner luftrören i marken (eller under trägolvet) som går under där grillen kommer att stå. 

Du skall med fördel använda 3 stycken tillluftskanaler.

 

MATERIAL: Plast- eller metallrör kan användas.

RÖRBREDD: Minst 110mm breda (här rekommenderar vi att du använder 160mm breda rör).

RÖRLÄNGD: Rörlängd kan variera efter stugval, dock skall röret alltid passera stugans vägg. Längden samt hur högt över marken du väljer att avsluta ditt rör, är beroende på lokala snömängder, här måste du tillse att tilluftsrören aldrig täcks av snö. Låt exempelvis rören gå upp längs stugans vägg med en eller två 90 graders böjningar.

Det är en fördel om det går högre än den förväntade mängden snö, om du ska använda produkten på vintern.

Bilden visar en grund med 3 nerlagda tilluftsrör där man har lagt en grusbädd ovanpå som underlag samt fiberduk. Golvet läggs sedan på gruset.

grund_af_polarstugan_4.jpeg

Bilden visar övertäckta tilluftsrör. Här kan man ha som valmöjlighet till ett isolerbart golv och för att sedan lägga ett heltäckande golv.

grund_af_2.jpeg

Bilden visar tre stycken rör på 110mm mot mitten till en tilluftsrörskoppling upp mot grillstaden.

grund_af_polarstugan_1.jpeg
bottom of page