top of page

Sekretess och Marknadsföringspolicy

Lär dig om vilken data vi sparar, skickar och säkrar samt vilka rättigheter du har

1. Allmänt


Om du är kund, abonnent eller bara besöker vår hemsida gäller denna policy för dig. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

 

2. Vem är ansvarig för personuppgifterna?


Grillstugan.com, med Organisationsnummer xxxx och postadress Ulricehamn (i denna policy kallat "Grillstugan.com" eller "Vi") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Grillstugan.com tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Grillstugan.com, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Grillstugan.com´s ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

 

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

 

Grillstugan.com samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

 

  • Kontaktuppgifter såsom namn, efternamn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.

  • Account Information såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades.

  • Identifikationsnummer , dvs. personnummer eller organisationsnummer.

  • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.

  • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.

  • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.

  • Användargenererade data om din interaktion med Sableline Sweden ABs marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
     

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?


     1. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Grillstugan.com och för att Grillstugan.com ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

  När du:

       1.1 Genomför en beställning

       1.2 Besöker Grillstugan.com hemsida

       1.3 Fyller i formulär på vår hemsida, såsom formulär för kontakt, undersökningar eller tävlingar

       1.4 Klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig

       1.5 Är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med Grillstugan.com och lämnar uppgifter om dig.


   2. Om du har ett Medlemskonto så samlar Grillstugan.com även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik.


   3. Utöver de uppgifter som Grillstugan.com samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från register via tredje parts tjänster för adressuppdatering, t.ex. Klarna, för att automatiskt fylla i kassan med era uppgifter. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker, t.ex. UC.


    4. Vi samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats för att du ska kunna beställa våra produkter och tjänster. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i vår cookiepolicy .
 

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Grillstugan.com samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika syften. Dessa syfte sätter gränserna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi dom olika syftena med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive syfte. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera syften.

  1. Hantera beställningar och köp

  Behandling av personuppgifter för detta syfte omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig och kontrollera din ålder, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.
       
Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Grillstugan.com allmänna försäljningsvillkor . Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och beställningen kan inte slutföras.


    2. Tillhandahålla och hantera medlemskonto

  Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.

  Läs mer om registrering av konto i Medlemsvillkoren . Insamlingen av uppgifter som vi gör för att kunna tillhandahålla och administrera ditt konto krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Villkoren för konto. Om uppgifterna inte lämnas kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig registrering av konto eller avsluta kontot.
 

    3. Hantera ärenden som kommer in till våra supportfunktioner

  Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.
 

    4. Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av verksamheten

  Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att Grillstugan.com ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information om produktlarm och produktåterkallelser (t ex vid en defekt eller hälsovådlig produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som Grillstugan.com samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.
 

    5. Förhindra, förebygga och förhindra brott inom ramen för vår verksamhet

  Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker bland annat för att förhindra missbruk av Medlemskonton samt förebygga och utreda misstanke om stöld och bedrägeri. När du vill betala för varor på faktura genomför vi därför en bedrägerikontroll där vi analyserar vilka produkter du vill köpa, leveransadress, värdet av produkterna, m.m. Vi flaggar handlingsmönster som ofta förekommer i samband med bedrägerier och därefter genomförs en manuell prövning för att undersöka risken att det kan vara fråga om ett bedrägeriförsök. Misstänkta brott och försök till brott kan komma att polisanmälas.
 

    6. Utvärdera, utveckla och förbättra tjänster, produkter och system för våra kunder generellt

  Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbutik och andra tjänster mer användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kunderbjudande (t.ex. utveckling av tjänster och produkter), ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. för att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser), utveckla och förbättra företagets sortiment och resurseffektivitet samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och köp, automatiskt arkivera beteenden som senare kan behöva granskas av säkerhetsskäl och ge kunder möjlighet att påverka det sortiment som Sableline Sweden AB tillhandahåller. För att kunna uppfylla detta ändamål utför Sableline Sweden AB generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, enhetsinformation, orderhistorik, betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders feedback.

 

6. Under vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?


För att Grillstugan.com ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

   1. Rättslig förpliktelse

  Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Grillstugan.com, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.


    2. Avtalsförpliktelser

  Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett Medlemskonto har du, genom att acceptera Villkoren för Medlemskonto , ingått ett avtal med Grillstugan.com som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till kontot. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt Grillstugan.com´s allmänna försäljningsvillkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att Grillstugan.com registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten samt att vi gör en kreditupplysning om du väljer faktura som betalningssätt så vi kan säkerställa din betalningsförmåga.
 

    3. Berättigat intresse

  Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Grillstugan.com bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av Medlemskonto samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Grillstugan.com även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

 

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


   7.1 Grillstugan.com kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Sableline Sweden AB komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

  7.2 Grillstugan.com sparar personuppgifter kopplade till ditt Medlemskonto så länge du är aktiv genom att interagera med Grillstugan.com på olika sätt. Om du har varit inaktiv under en viss period kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla Medlemskonto och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas. Läs mer om detta och hur vi definierar inaktiva kunder i Villkoren för Medlemskonto .

8. Översikt av vår personuppgiftsbehandling

Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera dina ordrar och köp

9. Vilka delar vi dina personuppgifter med?


  1.  Grillstugan.com kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Grillstugan.com, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Klarna.


  2. Grillstugan.com kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Grillstugan.com ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.


  3. Beroende på vilka kontakter du har haft med Grillstugan.com, t.ex. om du är innehavare av ett Medlemskonto eller mottar marknadskommunikation, kan Grillstugan.com lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

  3.1 Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp samt ditt Medlemskonto och tjänsterna kopplade till ditt kontoinnehav. De uppgifter som lämnas ut är identifikationsnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.

      3.2 Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, print och distribution. Dessa mottagare hjälper Grillstugan.com med att analysera dina uppgifter samt att informera om och marknadsföra de produkter och tjänster som Grillstugan.com säljer. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kontoinformation, kundinställningar, orderuppgifter och användargenererade data baserat på berättigat intresse samt våra avtalsförpliktelser till dig som innehavare av Medlemskonto som lagliga grunder.

      3.3 Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter, användargenererade data och videoinspelningar baserat på rättslig förpliktelse som åligger Grillstugan.com eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.


4.  Om du har lägger en beställning eller genomför köp från Grillstugan.com kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

      4.1 Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster som Grillstugan.com säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna samt hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.

      4.2 Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.

      4.3 Försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringar för vissa av våra produkter och tjänster. Uppgifterna som lämnas ut när du valt att teckna en försäkring är kontaktuppgifter och orderinformation.

      4.4 Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer och betalningsuppgifter.

      4.5 Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.

      4.6 Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att Grillstugan.com får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, orderinformation och betalningsuppgifter.


  5. 1.  Grillstugan.com kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.
 

10. Var lagrar vi dina personuppgifter?

 

 1.  Grillstugan.com kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med Grillstugan.com´s leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES.

Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Grillstugan.com att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller, om överföring sker till USA, genom att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield.

 

11. Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

Grillstugan.com ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

  1. Rätt till dina personuppgifter

Grillstugan.com vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av. Vi slutför data-begäran inom 30 dagar beroende på nuvarande belastning hos vår personal.


  2. Rätt till korrigering av dina personuppgifter

  Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 

    3. Rätt att glömmas bort (radering av dina personuppgifter)

  Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter när:

      3.1 Uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt

      3.2 Måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som 1.  Grillstugan.com omfattas av

      3.3 Inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats

      3.4 eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som 1.  Grillstugan.com har gjort och det saknas berättigat intresse för1.  Grillstugan.com eller tredje part som väger tyngre.

       Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 

    4. Rätt till dataportabilitet

  Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till Sableline Sweden AB och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund. Vi slutför data-begäran inom 30 dagar beroende på nuvarande belastning hos vår personal.


   5. Rätt till begränsning av behandling

  Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som 1.  Grillstugan.com utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas.


   6. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

  När 1.  Grillstugan.com behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som laglig grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling.

  Invändning mot1.  Grillstugan.com´s intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer, Grillstugan.com om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får, Grillstugan.com fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen.

Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick genom att välja att avprenumerera. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev.

Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

 

12. Personuppgifter om barn

 Grillstugan.com samlar inte in eller behandlar personuppgifter för barn under 16 år. Om barn under 16 år har gett oss personuppgifter kommer vi att radera dessa så fort vi har blivit uppmärksammade om det. Målsman kan kontakta oss enligt nedan.

 

13. Hur skyddar vi dina personuppgifter?


Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Grillstugan.com har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Exempelvis sparas alla kunduppgifter i databaser som är skyddade med brandvägg och behörighetsstyrning så att bara anställda inom 1.  Grillstugan.com och partners via avtal - som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter - har sådan tillgång.

 

14. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn


Den senast uppdaterade versionen av Grillstugan.com´s integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

Grillstugan.com har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Grillstugan.com webbplats. Du kommer dessutom att informeras om att integritetspolicyn har ändrats nästa gång du loggar in på ditt Medlemskonto. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt Medlemskonto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

 

15. Kontaktuppgifter


Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

Företagsnamn: Grillstugan.com
Organisationsnummer: 800106
Adress:
Postnr & Ort: 523 61 ULRICEHMAN
Telefonnummer: 
E-Postadress: mikael@sableline.se

bottom of page